Ai fost victima unui accident de mașină foarte grav si ai avut nevoie de peste 100 de zile de îngrijiri medicale. Totul te-a luat prin suprindere și nu poți să te gândești la ce înseamnă din punct de vedere juridic toate aceste aspecte, de aceea în multe cazuri să apelezi la o firmă de avocatura este cea mai bună soluție pentru a ști ce să faci și cum să ceri despăgubiri 100 zile îngrijiri medicale.

Ce reprezintă zilele de îngrijiri medicale?

Noțiunea de „zile de îngrijiri medicale” reprezintă o noțiune abstractă prin care medicul legist cuantifică gravitatea leziunilor suferite de tine. Numărul zilelor de îngrijiri medicale nu se suprapune cu durata vindecării anatomice a leziunilor, cu zilele de spitalizare, sau cu durata zilelor de concediu medical.

De aceea, este nevoie să ceri ajutor unui avocat pentru vătămări corporale și să afli ce drepturi ai ca persoană care a suferit un accident rutier grav. Dacă nu te simți încrezător când încerci singur să afli ce drepturi ai pentru un caz de vătămare corporală – mai ales dacă sunt implicate leziuni întârziate – solicită sfatul profesional al unui avocat cu experiență. Un avocat te poate reprezenta la companiile de asigurări și poate chiar dovedi că leziunile întârziate au fost cauzate de accidentul auto, în cazul în care este vorba despre acest aspect.

100 de zile de îngrijiri medicale

Victima ale cărei vătămări au fost evaluate ca necesitând 100 zile îngrijiri medicale are posibilitatea de a obține despăgubiri 100 zile îngrijiri medicale, materiale și morale, atât printr-o cerere de constituire de parte civilă, formulată în cadrul procesului penal, cât și pe calea unei acțiuni separate, adresată instanței civile.

În plus, 91 de zile îngrijiri medicale este numărul de zile necesar pentru ca fapta să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă și se deschide dosar penal.

Când este vorba de un accident grav, instanța de judecată învestită cu o cerere în pretenții reprezentând daune morale pentru o victimă ale cărei leziuni necesită 100 zile îngrijiri medicale, în evaluarea sumelor banești acordate, nu poate fi obligată să efectueze un simplu calcul matematic prin înmulțirea zilelor de îngrijiri medicale cu o sumă fixă.

În prezent, la nivel legislativ, nu există criterii obiective de stabilire a despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor nepatrimoniale, astfel încât instanțele se ghidează după criterii subiective, în funcție de particularitățile speței deduse judecății.

În privința criteriilor de stabilire a despăgubirilor morale, Înalta Curte de Casație și Justiție a arătat în mod repetat că acestea se cristalizează prin raportare la consecințele negative suferite de cel vătămat pe plan atât fizic cât și psihic, dar și în funcție de importanța valorilor lezate, de măsura în care aceste valori au fost lezate, de intensitatea cu care victima a perceput ea însăși urmările accidentului și de modul în care a fost afectată viața familială, relațiile sociale și viața profesională.

O relevanţă deosebită în aprecierea cuatumului daunelor morale o reprezintă criteriul denumit în doctrină importanţa pentru victimă a prejudiciului nepatrimonial, care se apreciază în strânsă legătură cu importanţa valorii morale lezate prin fapta ilicită.