Pașaportul este actul prin care se face dovada identității cetățeanului și de asemenea reprezintă biletul cu ajutorul căruia poți părăsi țara pe la oricare punct al frontierelor. În prezent, România face parte din Uniunea Europeană, iar românilor le este ușor să iasă din țară și să intre în alte țări ale Uniunii Europene fără pașaport. Acesta devine obligatoriu totuși în momentul în care vrem să pășim pe pământ asiatic, african sau chiar american.
Pentru eliberarea pașaportului sau de asemenea schimbarea pașaportului ai nevoie de următoarele documente

 •   Cererea de eliberare a unui nou pasaport,  tipizată
 •   Buletinul în original și copie
 •   Certificatul de naștere de asemenea în original și copie
 •   După caz, certificatul de căsătorie, original și copie

Costul paşaportului este de 270 lei și 22 lei taxă eliberare paşaport . Se poate achita la unităţile CEC Bank sau la trezorerie. De obicei, ghișeu bancar este deschis în interiorul secției de poliție.

Dacă situația este de așa natură astfel încât, este solicitată includerea unui minor, sub paisprezece ani în pașaportul unuia dintre părinți sau a titularului, vei avea nevoie de următoarele acte:

 • Certificatul de naștere a copilului, în original și copie
 • Buletinele părinților sau a titularilor în original și copie
 • Consimțământul ambilor părinți, legalizat la notarial sau în fața lucrătorului de la pașapoarte
 • Hotărârea judecătorească definitivă în care minorul a fost încredințat unuia dintre părinții în original și copie

In cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu electronic pentru minori sub 12 ani, cu valabilitate 3 ani depuse în ţară, costurile sunt: 244 lei costul paşaportului şi 22 lei taxă eliberare paşaport

Acest act al includerii minorilor este scutită de plata taxelor de consulare.

În cazul prelungirii valabilității pașaportului vei avea nevoie de următoarele acte:

 • O cerere tip, pe care o veți primi de la ghișeu
 • Pașaportul vechi care solicită prelungirea valabilității
 • Buletinul în original și copie
 • O fotografie făcută recent pentru cererile prin mandatar cu procură

În cazul furtului pașaportului sunteți obligat să va deplasați la redacția ziarului local și să declarați furtul actului. După ce ați trecut de acest pas trebuie să prezentați următoarele acte pentru obținerea unui pașaport nou

 •  Cererea tip, primită de la ghișeu
 •  Buletinul în original și copie
 •  Certificatul de naștere și cel de căsătorie după caz în original și copie
 •  Dovadă de la poliție a raportării furtului
 •  Dovada publicării furtului în Monitorul Oficial

În cazul în care ți-ai pierdut pașaportul, trebuie și de această dată să declari pierderea acestuia și pe lângă aceasta vei mai avea nevoie de următoarele acte:

 • O cerere tip, primită de la ghișeu
 • Buletinul în original și copie
 • Certificatul de naștere și de căsătorie dacă este cazul
 • Dovada achitării amenzii contravenționale cuprinsă între 100 și 300 de lei
 • Dovada publicării anunțului în ziarul local

Așadar, și în cazul acestui act important sunt nevoie de numeroase demersuri. Trebuie să ții cont de toate aceste situații pentru a ști ce să faci în locul potrivit în momentul potrivit!